DKSH đạt chứng nhận ISO 13485 tại Việt Nam

Bộ phận Chăm sóc sức khỏe của Công ty DKSH vừa đón  nhận chứng chỉ ISO 13485 cho trung tâm phân phối dược phẩm và hàng chăm sóc sức khỏe của công ty tại Việt Nam. Chứng chỉ này là tối cần thiết để thỏa mãn những tiêu chuẩn về chất lượng đối với ngành hàng trang thiết bị y tế.

DKSH là công ty phân phối hàng chăm sóc sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam được nhận chứng nhận này, giúp khẳng định vị thế hàng đầu của công ty trong lãnh vực cung cấp dịch vụ phát triển thị trường tập trung tại châu Á.

Chứng nhận ISO 13485 là một tiêu chuẩn được công nhận và ban hành từ năm 2003, bao gồm những yêu cầu cụ thể về hệ thống quản lý liên quan đến việc thiết kế và sản xuất hàng thiết bị y tế. Bằng cách đẩy mạnh việc tuân thủ các quy định hành nghề, chuẩn ISO 13485 góp phần quản lý rủi ro trong khâu kinh doanh sản phẩm cũng như trong quy trình liên quan đến việc lưu trữ và phân phối các sản phẩm này.

Lưu Phan

Các tin, bài viết khác