Doanh nghiệp phá sản vẫn... trúng thầu

Công ty Xây dựng công trình giao thông Sài Gòn đang trong tình trạng thua lỗ, phá sản nhưng vẫn được tham gia thi công dự án cải tạo kênh Nước Đen, với tư cách nhà thầu có năng lực về tài chính. Cũng dự án này Công ty Xây lắp giao thông công chính Hà Nội đã chuyển nhượng phần việc xây lắp cống và làm đường cho một đơn vị khác, thu lợi trái phép hơn 100 triệu đồng… đó là ghi nhận của UBND TP sau khi Thanh tra TP tiến hành thanh tra các dự án đầu tư, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Báo cáo nhận định, trong quá trình thực hiện dự án, thi công công trình có hiện tượng các nhà thầu chuyển nhượng thầu bằng cánh khoán trắng cho đơn vị thành viên hoặc giao cho đơn vị khác dưới danh nghĩa liên doanh nhằm thu lợi trái phép; thiếu kiểm tra điều kiện đấu thầu nên để các đơn vị không đủ năng lực vẫn trúng thầu thi công.

Cũng theo báo cáo của UBND TP, công tác lập dự án khả thi, thiết kế thi công và lập dự toán còn nhiều thiếu sót trong khảo sát, thiết kế kỹ thuật dẫn đến phải thay đổi thiết kế đối với một số hạng mục công trình như dự án đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm, dự án cải tạo kênh Nước Đen… làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.


TRẦN TOÀN
 

Các tin, bài viết khác