Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ

Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ

Dưới những tán dừa trên núi đá lớn, Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ có vỏn vẹn hơn 60 nóc nhà với gần 300 hộ dân trên đồi núi hướng về phía biển với diện tích khoảng 105ha, ngôi làng như một hòn đảo xanh hướng biển.

Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 1
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 2
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 3
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 4
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 5
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 6
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 7
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 8
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 9
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 10
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 11
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 12
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 13
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 14
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 15
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 16
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 17
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 18
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 19
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 20
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 21
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 22
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 23
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 24
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 25
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 26
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 27
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 28
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 29
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 30
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 31
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 32
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 33
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 34
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 35
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 36
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 37
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 38
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 39
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 40
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 41
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 42
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 43
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 44
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 45
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 46
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 47
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 48
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 49
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 50
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 51
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 52
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 53
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 54
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 55
Độc đáo làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ ảnh 56