Đón đọc SGGP Đầu tư Tài chính phát hành hôm nay 22-1-2024

Số 234 phát hành ngày 22-1-2024 với nhiều chuyên mục:

Đón đọc SGGP Đầu tư Tài chính phát hành hôm nay 22-1-2024

- Thời luận: Những thay đổi căn bản của hệ thống ngân hàng.

- Phân tích - Bình luận: Những thông điệp từ WEF 2024 (TS Võ Đình Trí).

- Chủ điểm - Sự kiện: Lãi suất huy động xuống đáy (Đỗ Linh); Lãi suất giảm, doanh nghiệp chưa thể dễ dàng tiếp cận (Phan Lê Thành Long, Tổng Giám đốc AFA Group).

- Chính sách - Đầu tư: Thông qua Luật các TCTD (sửa đổi): Tăng giám sát mới ngăn ngừa sở hữu chéo (Quang Minh); Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều vấn đề lớn được chỉnh sửa (Bình Minh); Tháo điểm nghẽn, thêm điểm mới (Lê Hoàng Châu); Kéo đà phục hồi kinh tế từ DNNN (Phan Đức Hiếu).

Cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác

Mời bạn đọc đón xem

Tin cùng chuyên mục