Đồng Tháp:100% dân vào ở trên các cụm tuyến dân cư trước mùa lũ

 (12G).- Đến nay, huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng đã đưa dân vào ở trên các cụm, tuyến dân cư đạt 100%. Các địa phương còn lại cam kết đưa 100% dân sinh sống trong vùng ngập lũ vào ở trên các cụm, tuyến dân cư an toàn trước mùa lũ năm 2007.Toàn tỉnh Đồng Tháp có 204 cụm, tuyến dân cư.

Đến nay các địa phương đã xét duyệt cấp nền cho 32.992 hộ, đạt 90,43% tổng số hộ có nhu cầu và đã có 31.640 hộ vào ở trên các cụm, tuyến dân cư. Ngoài ra, Đồng Tháp cũng bán được 4.452 nền sinh lợi (đạt 40% tổng số nền sinh lợi) thu được trên 268 tỷ đồng, phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm, tuyến dân cư.
 

Hồng Ngự

Các tin, bài viết khác