Đóng tiền điện qua ngân hàng, làm sao nhận hóa đơn?

Từ ngày 1-2-2007, Công ty Điện lực TPHCM (ĐLTP) tổ chức triển khai thêm 114 điểm thu tiền điện qua các điểm giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng tổng số điểm thu tiền điện qua các ngân hàng lên đến 170 điểm rải đều trên địa bàn 24 quận huyện. Phó Giám đốc Công ty ĐLTP Nguyễn Văn Lý trả lời PV SGGP 12giờ xung quanh dịch vụ này.

...Với loại dịch vụ này, khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian cho việc thanh toán tiền điện hàng tháng, thay vì đến các điểm giao dịch của ngành điện, khách hàng có thể đến bất kỳ quầy giao dịch nào của các ngân hàng gần nhất có dịch vụ này để đóng tiền điện.

ª Nếu đóng tiền điện qua ngân hàng, khách hàng sẽ nhận hóa đơn như thế nào, thưa ông?

° Việc giao hóa đơn cho khách hàng thuộc trách nhiệm của Công ty ĐLTP với cách thức thực hiện như sau: Đối với khách hàng là doanh nghiệp, công ty, cơ quan… đã ký hợp đồng mua bán điện kinh tế với Công ty ĐLTP, cần hóa đơn ngay để quyết toán thuế thì chúng tôi gửi hóa đơn bằng thư bảo đảm đến khách hàng trong vòng 3 ngày, kể từ ngày thanh toán; đối với khách hàng là các hộ dân, hóa đơn được gửi trả cho khách hàng trong kỳ gửi giấy báo thu tiền điện của kỳ tiếp theo. Trong trường hợp cần nhận hóa đơn ngay, khách hàng có thể liên hệ với Điện lực khu vực bằng điện thoại và nơi này sẽ cử người gửi đến ngay cho khách hàng.

ª Hiện nay hàng tháng đã có bao nhiêu khách hàng của công ty thanh toán qua hình thức này?

° Hiện nay hàng tháng, có khoảng từ 5.000-6.000 khách hàng thanh toán tiền điện qua thẻ ATM và có khoảng từ 9.000 đến 10.000 khách hàng thanh toán qua các điểm giao dịch của ngân hàng.

NGUYỄN VINH (thực hiện)

Các tin, bài viết khác