Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng

Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng

Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 1
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 2
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 3
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 4
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 5
 
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 6
 
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 7
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 8
Dự án đường trên cao TPHCM gần 30.000 tỷ đồng ảnh 9

QUỐC HÙNG - TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác