Du lịch Phú Quốc: 80% nhân lực chưa qua đào tạo

Ngành du lịch Kiên Giang cho biết, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có khoảng 1.500 người phục vụ trong hơn 150 cơ sở du lịch nhưng có tới 80% chưa qua đào tạo chuyên môn, 20% nhân viên còn lại cũng chỉ được  đào tạo ngắn hạn, trình độ nghiệp vụ còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành tại đây. Với bất cập này, Phú Quốc khó có thể đáp ứng kịp xu thế phát triển rất mạnh của du lịch trong thời gian tới.

THẾ NHÂN

Các tin, bài viết khác