Thế giới cười

Đúng giờ!

- Alô! Mời anh 7g đến họp. 7g30 chúng ta bắt đầu!

- Được, đúng 7g30 tôi sẽ có mặt.

- Không nên thế anh ạ!

- Tại sao?

- Bởi vì nếu tôi nói là mời anh đến lúc 7g30, chắc chắn 8g anh mới đến.

- Làm gì có chuyện ấy, ai cũng phải giữ tín nhiệm chứ. Tôi cam đoan với anh, mọi người sẽ đến lúc 7g30 cho mà xem.

- Ở cơ quan ta chưa hề có sự đúng giờ như thế bao giờ cả.

- Rồi sẽ có.

- Nhưng lúc 7g anh bận thật hay sao?

- Bận thật đấy! Ở nhà đủ thứ việc ngập đầu.

- Thôi được, nếu vậy thì mời anh đến lúc 7g30. 8g chúng ta sẽ bắt đầu họp. Chắc nhé! Họp tranh thủ  10g ta cùng nhau đi nhà hàng.

-Ồ, nếu bận quá các anh cứ họp, 10g tôi đến nhà hàng luôn nhé! chắc chắn tôi sẽ đến đúng giờ!

A.B (st)

Các tin, bài viết khác