Dừng thu phí trên QL1K từ 31-10-2020

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT từ 15 giờ ngày 31-10-2020.
Trạm thu phí BOT trên QL1K
Trạm thu phí BOT trên QL1K

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT từ 15 giờ ngày 31-10-2020.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc dừng thu phí được căn cứ vào kết quả cuộc họp tính toán xác định thời hạn thu phí của dự án giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án là: Liên danh Công ty CPĐT 194 - Công ty CP Rạng Đông - Công ty TNHH XD ĐT cơ sở hạ tầng Phú Thọ - Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam (Nhà đầu tư); Công ty TNHH BOT QL1K (Doanh nghiệp dự án).

Tổng cục Đường bộ  Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần thông báo công khai việc dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu; Báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi dừng thu phí theo đúng quy định.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cần hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác bàn giao và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản hình thành từ dự án; Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc dừng thu phí trước ngày 5-11.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng, vé quý còn thời hạn sử dụng, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị doanh nghiệp dự án tính số tiền hoàn trả cho khách hàng theo đúng quy định. Cụ thể, đối với vé tháng, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia 30 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Đối với vé quý, số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng giá vé chia 90 ngày nhân số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 31-10 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng).

Tin cùng chuyên mục