Nộp đủ hồ sơ về đất trước ngày 1-1-2005

Được áp dụng mức giá cũ

Theo tin từ UBND TPHCM, TP đã chấp thuận đề xuất của Cục Thuế TPHCM về việc áp dụng bảng giá đất cũ để tính tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất cho các trường hợp đã nộp đủ hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan nhà nước trước ngày 1-1-2005.

Cơ sở để UBNDTP chấp thuận là do các hồ sơ này đã được người dân nộp trước ngày 1-1-2005, nhưng vì lượng hồ sơ quá nhiều nên UBND các quận, huyện đã thụ lý, lập phiếu chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế sau ngày 31-1-2005 – là thời điểm theo quy định không được tính theo mức giá đất cũ.

HẠNH NHUNG

Các tin, bài viết khác