Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc

Sáng 6-11, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được Bộ GTVT bàn giao cho UBND TP Hà Nội và chính thức đưa vào khai thác thương mại. 
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 1
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 2
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 3
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 4
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 5
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 6
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 7
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 8
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 9
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 10
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 11
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 12
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 13
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 14
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 15
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 16
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 17
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 18
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 19
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 20
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 21
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Những dấu mốc ảnh 22