FrieslandCampina VN - Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng

Ngày 17-5 vừa qua, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam vinh dự đón nhận chứng nhận “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” do Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) trao tặng có hiệu lực trong 3 năm.

Để đạt được điều này, Công ty FrieslandCampina đã trải qua qui trình đánh giá kéo dài của Hội đồng thẩm định ở cả hai nhà máy Bình Dương và Hà Nam. Chuẩn mực doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng được VINASTAS quy định gồm 4 tiêu chí cơ bản: Chính sách kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới sự thỏa mãn khách hàng, người tiêu dùng; các yêu cầu về thông tin đầy đủ, chính xác cho khách hàng, người tiêu dùng; thực hiện việc kinh doanh và hệ thống đảm bảo chất lượng kinh doanh; nhân sự phải được đào tạo và được thể hiện trong thực tế.

Từ Tâm

Các tin, bài viết khác