Giá dầu - Giá vàng - Giá USD (cập nhật lúc 10g sáng 9-4)

Giá dầu

NewYork
London (dầu Brent)

64,28  USD/thùng
68,78 USD/thùng

Giá vàng

Hongkong
NewYork
London
Paris

679,40 USD/ounce
679,40 USD/ounce
674,10USD/ounce
674,10 USD/ounce

Tỷ giá

1 USD
1 USD
1 USD

0.5091 bảng
0,7484 euro
119,36 yen

Các tin, bài viết khác