Giá dầu, vàng , USD

 

Giá dầu - giá vàng - giá USD
cập nhật lúc 10g sáng

 Giá dầuNewYork
London(dầu Brent)

56,97 USD/ thùng
54,90 USD/thùng

 Giá vàngHongkong
NewYork
London
Paris
649, 45 SD/ounce
650, 20 SD/ounce
648,90 USD/ounce
649,50 USD/ounce
 Tỷ giá1 USD
1 USD
1 USD
0,5098 bảng
0,7719 euro
121,61 yen

Các tin, bài viết khác