Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống

Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống

Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 1
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 2
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 3
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 4
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 5
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 6
Gia đình hơn 4 đời gìn giữ nghề bánh in truyền thống ảnh 7

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: HỮU VI

Các tin, bài viết khác