Hà Giang : Nước sinh hoạt: 100.000đ/m3

Hiện, nước sinh hoạt tại nhiều địa phương vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang đang thiếu trầm trọng. Tại huyện Mèo Vạc, khoảng 14/18 xã, thị trấn của huyện không đủ nước dùng.

Tại xã Lũng Pù, UBND xã đã phải mua nước sinh hoạt với giá 100.000đ/m3 để sử dụng cho việc ăn uống của học sinh nội trú.

Gần 200 học sinh nội trú của xã nhưng mỗi ngày chỉ có 1m3 nước.


Vân Thi
 

Các tin, bài viết khác