Hà Nội dành 20 tỷ đồng cho Quỹ Bảo vệ môi trường

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội. Thành phố xác định, vốn điều lệ của quỹ do ngân sách thành phố cấp lần đầu khi thành lập là 20 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ được tiếp nhận vốn điều lệ hiện có của dự án quốc gia VIE/97/007 số tiền 100.000 USD. Trong quá trình hoạt động, quỹ sẽ được bổ sung vốn từ nguồn ngân sách thành phố dành cho bảo vệ môi trường hàng năm; tiền đền bù thiệt hại về môi trường của tổ chức, cá nhân nộp; tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính...

THỤY KHUÊ

Các tin, bài viết khác