Hà Nội: Số lượng cơ quan sử dụng nhà đất công sai mục đích ngày càng nhiều

(12G).- Đó là kết luận được rút ra từ kết quả kiểm tra các điểm tài sản công là nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo UBND thành phố, nguyên nhân là do số đơn vị có vi phạm từ trước chưa được xử lý dứt điểm thì lại tiếp tục xuất hiện các trường hợp vi phạm mới.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội đã thực hiện rà soát 2.248 địa điểm nhà đất công do các đơn vị quản lý tự kê khai trên địa bàn 2 quận và gần 400 địa điểm khác do Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty này sử dụng. Bước đầu cho thấy có 481 địa điểm sử dụng không đúng quy định. TP đã quyết định thu hồi để sắp xếp lại 4 địa điểm nhà đất (tổng diện tích đất 931m2); thu hồi 4 địa điểm nhà đất nhỏ lẻ để đấu giá và chấp thuận chủ trương thu hồi 6 địa điểm khác sử dụng kém hiệu quả. Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội công nhận rằng, kết quả xử lý trên còn hạn chế so với thực tế.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác