Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen

Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen

Nhiều năm trở lại đây, quả trám đen được xem là đặc sản nổi tiếng của huyện miền núi Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Trám đen được trồng lâu năm trong các vườn hộ gia đình; trong đó tập trung nhiều nhất là ở địa bàn xã Sơn Ninh.

Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 1
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 2
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 3
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 4
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 5
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 6
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 7
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 8
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 9
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 10
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 11
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 12
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 13
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 14
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 15
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 16
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 17
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 18
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 19
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 20
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 21
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 22
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 23
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 24
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 25
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 26
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 27
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 28
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 29
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 30
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 31
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 32
Hà Tĩnh vào mùa thu hoạch quả trám đen ảnh 33