Hát Bội đến với các học sinh trường Nam Sài Gòn

Với các trích đoạn: Điệu múa chào mừng; Triệu Tử Long đoạt ấu Chúa; Nghêu – Sò - Ốc – Hến; Trần Hưng Đạo đại chiến Bạch Đằng giang và Bé Thuận đả lôi đài, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Hát Bội TPHCM đã giúp các học sinh của trường Nam Sài Gòn (quận 7) được tiếp cận với Hát Bội – một loại hình dân gian cổ truyền đặc sắc của dân tộc. Mời bạn xem video các trích đoạn dưới đây do PV SGGP quay tại trường Nam Sài Gòn vào sáng 29-12-2008.

Phần 1: Điệu múa chào mừng

Phần 2: Triệu Tử Long đoạt Ấu Chúa

Phần 3: Nghêu - Sò - Ốc - Hến

Phần 4: Trần Hưng Đạo đại chiến Bạch Đằng giang

Phần 5: Bé Thuận đả lôi đài

Các tin, bài viết khác