HĐBA LHQ: Thông qua nghị quyết mới về Iraq

Tối qua, 15 thành viên Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết tăng cường vai trò và kéo dài sứ mệnh của phái bộ trợ giúp LHQ ở Iraq (UNAMI) nhằm hòa giải các nhóm đối địch tại Iraq, tranh thủ  sự ủng hộ của các nước láng giềng và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Theo nghị quyết mới, LHQ sẽ đóng vai trò quan trọng hơn giúp xúc tiến các cuộc đàm phán chính trị giữa các nhóm tôn giáo và sắc tộc ở Iraq và cuộc đối thoại khu vực về các vấn đề như an ninh biên giới, năng lượng và người tị nạn. Nghị quyết trên, do Mỹ và Anh đề xuất vào đầu tháng 8.
 

P.N (theo BBC)

Các tin, bài viết khác