HDBank chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010

Hội đồng Quản trị HDBank đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả cổ tức 10%. Dự kiến, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 có thể lên đến 13%. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng sẽ được nhận cổ tức tương đương 1.000 đồng. Thời gian chi trả cổ tức sẽ được thực hiện trong tháng 12-2010 theo danh sách được chốt trước đợt tăng vốn tháng 10-2010.

Trong 10 tháng đầu năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank rất khả quan. Cụ thể, tổng tài sản 28.000 tỷ đồng, vượt 11,06% kế hoạch, tăng 65,52% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn: 24.952  tỷ đồng, vượt 18,82% kế hoạch, tăng 68,98% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ: 9.420 tỷ đồng, đạt 89,71% kế hoạch, tăng 17,25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận: 254 tỷ đồng, đạt 84,67% kế hoạch, tăng 18,69% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu được khống chế ở mức 0,96%. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động khác tại HDBank đã đạt và dự kiến sẽ vượt kế hoạch năm 2010.  

Quốc Nhung

Các tin, bài viết khác