Hệ thống tượng đài ở TPHCM chưa xứng tầm

Thực hiện: Đức Trọng- Phú Khuynh
TPHCM hiện có 44 tượng đài nằm rải rác ở nhiều quận huyện. Trong đó có 13 tượng đài về nhân vật lịch sử, 24 tượng đài sự kiện lịch sử, 2 tượng đài về danh nhân văn hóa, 1 tượng đài mỹ thuật… Nhiều tượng đài bị nhược điểm là dễ dãi về chất lượng nghệ thuật, thiếu phong cách biểu hiện, hoặc bị xuống cấp...

Các tin, bài viết khác