Hỗ trợ nhà ở bị ảnh hưởng khi nâng đường

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về mức hỗ trợ cho chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệch so với cao độ hiện trạng của nhà ở trên địa bàn thành phố.
Theo đó, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá lại tình hình, thực trạng và cách thức hỗ trợ đã áp dụng tại các quận huyện, để có phương án tổng thể, khoa học, hiệu quả cụ thể từng khu vực nhằm giải quyết bức xúc của người dân có nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệch so với cao độ hiện trạng của nhà ở trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất, trình UBND TP trong tháng 1- 2018.

Tin cùng chuyên mục