Hóa đơn tiền điện... 24 tỷ USD

Richard Redden chắc chắn không bao giờ quên “giảm hệ thống sưởi” từ khi ông nhận được hóa đơn tiền điện đến... 24 tỷ USD! Hơn 1.300 dân ở Weatherford, bang Texas (Mỹ), cũng đã nhận được những hóa đơn tiền điện hàng tỷ USD, được gửi đến như là khoản tiền còn thiếu cần thanh toán.
 
Đại diện nhà cung cấp điện ở Weatherford, bà Pam Pearson, cho biết, xảy ra sự “lầm lẫn” trên có thể do lỗi trong quá trình in hóa đơn. 

H.K. (theo Cyberpresse)

Các tin, bài viết khác