Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Từ ngày 25-5 đến 28-5-2006, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Nam, Bộ Công nghiệp và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty Xúc tiến Thương mại Điện tử và Đầu tư Việt Nam Tiếp thị tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung, Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2006. Hội chợ có khoảng 100 gian hàng.

Trên diện tích 5.000m2 ngoài trời, hội chợ được chia làm 4 khu vực: khu vực triển lãm, khu vực hội chợ, khu vực giới thiệu làng nghề Việt Nam và khu vực tư vấn về hoạt động khuyến công. Hội chợ nhằm giới thiệu các thành tựu phát triển công nghiệp giai đoạn từ năm 2001 đến 2005, giới thiệu và bình chọn các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của khu vực, để có kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại trong thời gian tới.

Hội chợ lần này sẽ tổ chức nhiều hoạt động về tư vấn khuyến công để hướng dẫn, giải đáp, trao đổi với các doanh nghiệp, khách tham quan về các cơ chế, chính sách của nhà nước nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Y.T.

Các tin, bài viết khác