Honeywell thắng gói thầu trị giá 3 triệu USD

Honeywell Process Solutions là một nhánh của Tập đoàn Honeywell vừa công bố: Công ty đã được Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty Khai thác Dầu khí Biển Đông (BDPOC) lựa chọn làm nhà cung cấp hệ thống ICSS (Integrated Control and Safety System - Hệ thống tích hợp điều khiển phân tán và kiểm soát an toàn) cho giàn khai thác và xử lý khí trung tâm thuộc lô 05.2 - 05.3 (Hải Thạch - Mộc Tinh), Việt Nam.

Khi được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2012, giàn khai thác khí này sẽ đóng góp đáng kể trong việc đáp ứng cho nhu cầu khí ngày càng tăng cao của Việt Nam với 2 tỷ m3 khí mỗi năm và khoảng 20.000 thùng xăng nhẹ (Condensate) mỗi ngày.

Được biết, tổng giá trị gói thầu là 3 triệu USD.

Thái Linh

Các tin, bài viết khác