Tây Ban Nha

Hồng hạc về sớm

Năm nay, do khí hậu thay đổi nên bầy hồng hạc đã tụ tập về khu dự trữ sinh quyển Fuen de Piedra (phía Nam Tây Ban Nha) sớm hơn gần một tháng so với mùa sinh sản thông thường. Đây là khu vực tụ tập hồng hạc lớn nhất châu Âu, hàng năm chúng tụ hội về đây trong mùa sinh sản để kết đôi.

Đ.A. (theo THX)

Các tin, bài viết khác