HP giới thiệu giải pháp “Đám mây hội tụ”

HP Vietnam vừa giới thiệu giải pháp “Điện toán đám mây hội tụ mới - HP Converged Cloud” vào ngày 4-10 tại TP.HCM.

Đây là một giải pháp giúp đơn giản hóa việc áp dụng và triển khai hoạt động cho doanh nghiệp. Hạ tầng cơ sở hội tụ của HP tích hợp các máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật và quản lý tự động hóa hạ tầng cơ sở đem đến một hệ sinh thái để khách hàng có thể chuyển sang điện toán đám mây được linh hoạt hơn.

Điện toán đám mây hội tụ (Converged Cloud) mới bao gồm các giải pháp HP CloudSystem Quick Start Kit và HP CloudSystem Solutions. HP Converged Cloud cung cấp một nền tảng tích hợp mở hoàn chỉnh cho phép các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng và quản lý các dịch vụ trên khắp các môi trường điện toán đám mây dùng riêng, công cộng và thuê ngoài quản lý.

Đài Trang

Các tin, bài viết khác