HSU triển khai thành công Giải pháp Oracle® Campus Solutions 9.0

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) vừa công bố triển khai thành công Giải pháp Oracle® PeopleSoft Enterprise Campus Solutions 9.0, giải pháp dành cho phát triển mạng lưới cựu sinh viên và hệ thống quản lý sinh viên bậc giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới. Việc triển khai thành công giải pháp này giúp HSU sắp xếp hợp lý hóa tài nguyên thông tin nhằm tăng cường khả năng truy cập...

Giờ đây sinh viên, ban quản lý cùng cán bộ các khoa có thể truy cập thông tin theo thời gian thực như là lịch học, tư vấn về môn học, học phí và điểm sinh viên mọi lúc, mọi nơi từ bất kỳ trình duyệt web nào. Tổng thời gian triển khai giai đoạn đầu của dự án đã diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến là 6 tháng, với sự tư vấn và thực thi từ Công ty Techlogix, Đối tác Bạch kim trong Mạng lưới đối tác Oracle PartnerNetwork.

Thái Lâm

Các tin, bài viết khác