Nhật Bản

Huấn luyện ngăn công chức tự tử

Chính phủ Nhật Bản vừa lên kế hoạch huấn luyện các quan chức thành diễn giả nòng cốt tại các lớp huấn luyện công chức sẽ được tổ chức tại từng bộ và cơ quan. Khóa học ra đời do ngày càng có nhiều công chức tự tử hoặc nghỉ làm thời gian dài vì bệnh thần kinh.

Theo đó, hè này có khoảng 100 quan chức là trưởng bộ phận, trưởng phụ trách nhân sự và phúc lợi tại mỗi bộ và cơ quan bắt đầu đi học về nâng cao sức khỏe tinh thần, sự thích hợp với vị trí công việc...

Theo Cơ quan Nhân sự quốc gia, 122 quan chức chính phủ đã tự tử trong năm 2004. Có 6.591 quan chức vắng mặt do bệnh hơn 1 tháng. Số vắng mặt vì bệnh tâm thần và rối loạn hành vi đã tăng lên 862 người. Bình quân có hơn 100 quan chức chính phủ tự tử hàng năm kể từ năm 1995.

D.P. (theo Yomiuri)

Các tin, bài viết khác