Kết quả bị... nhiễu

- Bộ kỳ này mạnh tay đề nghị cử tới 10.000 giảng viên đại học đi giám sát tất cả các điểm thi tú tài. Mỗi điểm thi có bốn người giám sát.

- Úi cha! Cái vụ này ngon à nha! Xưa giờ cứ để địa phương tự quản nên con thi cha làm giám thị, cháu thi ông làm chủ tịch hội đồng, mới có chuyện Hà Tây, Cai Lậy...

- Khổ nỗi các trường, các sở, địa phương không ai đồng tình.

- Sao vậy! Có người giúp sức bảo đảm cho thi cử khách quan, mừng hổng hết, sao lại phản đối?

- Đâu có ai thích… vạch áo cho người xem lưng?

- Đã cùng ký tên chống gian lận thi cử rồi. Nếu làm đúng thì đâu có gì phải sợ?

- Nói chống thì ai chẳng nói được. Xưa nay ta vẫn nói Đông làm Tây mà đâu ai biết. Để người của trên xuống giám sát sẽ lộ liền…

- Thôi, thì cứ làm thiệt một lần đi!

- Đâu có được. Con tui, cháu anh Tư, anh Sáu.... không có hỗ trợ tụi nó rớt là cái chắc.

- Hèn gì, nơi nào cũng lắc đầu. Giờ mới biết, có giám sát từ trên về sẽ dễ làm… nhiễu kết quả thi.

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác