Sáng nay 10-3

Khai trương trang web về bầu cử ĐBQH khóa XII

(12g).- Sáng nay 10-3, Tiểu ban Tuyên truyền của Hội đồng bầu cử ĐBQH khóa XII đã chính thức khai trương trang web về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII tại địa chỉ
http://www.baucukhoa12.quochoi.vn.

Tại trang web này, người dân có thể tìm hiểu mọi thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII như các mốc thời gian tiến hành bầu cử, các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử, các văn bản pháp luật về bầu cử, các thông tin cập nhật về công tác chuẩn bị bầu cử, danh sách ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố… Tiểu ban Tuyên truyền mong muốn, thông qua trang web này, cử tri cả nước sẽ có thêm nhiều thông tin về pháp luật, quy trình bầu cử, về các ứng cử viên, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XII.

H. Y.

Các tin, bài viết khác