Khánh Hòa chuyển đổi hàng nghìn hécta đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp

Trong năm 2024, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi hàng nghìn hécta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 6 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và 3 huyện: Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Theo đó, trong năm 2024, TP Nha Trang có kế hoạch thu hồi 398,1ha đất nông nghiệp và 69,7ha đất phi nông nghiệp; chuyển 419,7ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đối với 69,2ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 0,34ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

cn-4661.jpg
Khánh Hòa chuyển đổi hàng nghìn hecta đất phi nông nghiệp sang đất nông nghiệp

Trong đó, TP Cam Ranh có kế hoạch thu hồi 910,5ha đất nông nghiệp và 255,3ha đất phi nông nghiệp; chuyển hơn 1.241ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đối với 4,2ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi hơn 56ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Huyện Diên Khánh có kế hoạch thu hồi 262,4ha đất nông nghiệp và 76,5ha đất phi nông nghiệp; chuyển 550,6ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển gần 4,2ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trong khi đó, huyện Khánh Vĩnh thu hồi 339,4ha đất nông nghiệp và 29,1ha đất phi nông nghiệp. Địa phương này cũng chuyển đổi 411,4ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nội bộ nông nghiệp khoảng 216,7ha.

Ngoài ra, huyện Khánh Sơn có kế hoạch thu hồi 150,1ha đất nông nghiệp và 15,5ha đất phi nông nghiệp. Huyện Khánh Sơn cũng có kế hoạch chuyển đổi 201,5ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nội bộ nông nghiệp khoảng 382ha.

Đáng chú ý, thị xã Ninh Hòa có kế hoạch thu hồi tới 1.391,2ha đất nông nghiệp và 324,2ha đất phi nông nghiệp. Thị xã Ninh Hòa cũng có kế hoạch chuyển 2.730,1ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 1.181,91ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 43,26ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Tin cùng chuyên mục