Kiểm điểm những sai phạm cấp phát tiền cứu trợ bão số 6 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 12-4, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã ký Công văn số 1964/VPCP - V.I có ý kiến về kết quả kiểm tra các vụ việc sai phạm trong việc cấp phát tiền cứu trợ cơn bão số 6 tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng của tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo để xảy ra các sai phạm trong việc cấp phát tiền cứu trợ cơn bão số 6 tại một số địa phương, thu hồi toàn bộ số tiền đã chi không đúng quy định; không được để xảy ra những sai phạm tương tự.

X.T.