Kiểm tra tiêu cực tại Cosevco

(12G).- Thanh tra Chính phủ vừa có Quyết định số 1774/TTCP-TTN cử đoàn công tác do ông Phạm Trọng Đạt, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đến Tổng Công ty Xây dựng miền Trung (viết tắt là Cosevco) để nắm bắt một số tình hình tiêu cực trong tổng công ty trên, đặc biệt là đơn thư của các chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cosevco, cũng như nhiều tờ báo phản ánh những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính, điều hành tổng công ty và hành vi vi phạm đạo đức của cá nhân ông Trần Xuân Đính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cosevco…

Riêng về lĩnh vực tài chính, đoàn sẽ kiểm tra tại các dự án lớn như: Dự án MDF tại Quảng Trị, Dự án sản xuất và đóng bao bì xi măng Sông Gianh tại Quảng Bình, Dự án gạch granit Long Hầu, Dự án gạch granit Huế… Sau khi kiểm tra các tình hình trên, Thanh tra Chính phủ sẽ có kế hoạch thanh kiểm tra chi tiết tại Tổng Công ty Cosevco.

HÀ LINH

Các tin, bài viết khác