Kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai tại TPHCM

Theo yêu cầu của Bộ TN-MT, UBND TPHCM vừa chỉ đạo đoàn kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP (do lãnh đạo Sở TN-MT làm trưởng đoàn) và chủ tịch UBND các quận - huyện chủ động tổ chức kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai trên địa bàn.

Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá tình hình thực tế, những mặt được, những yếu kém sau 3 năm triển khai thi hành Luật Đất đai; rút ra những bài học kinh nghiệm, phát hiện những thiếu sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh hoặc tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc thi hành pháp luật về đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai vào trật tự, kỷ cương và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TP yêu cầu UBND các quận - huyện gửi số liệu báo cáo kiểm tra về Sở TN-MT trước ngày 1-1-2008 để tổng hợp báo cáo UBNDTP.

HẠNH NHUNG

Các tin, bài viết khác