Kiên Giang: Cho thuê 8.710ha rừng Phú Quốc làm du lịch

UBND tỉnh Kiên Giang vừa giao Sở NN-PTNT tỉnh xây dựng quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư cụ thể để cho thuê 8.710ha rừng tại Phú Quốc  phục vụ phát triển du lịch sinh thái. Theo đó, sẽ huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước cùng tham gia vào các dự án này.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, cho thuê rừng để du lịch sinh thái là góp phần thúc đẩy ngành du lịch trở thành ngành kinh tế chủ đạo của Phú Quốc và cũng hạn chế tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng trái phép, từng bước nâng cao chất lượng rừng...

BÌNH ĐẠI

Các tin, bài viết khác