Kiên Giang: Thu hút vốn đầu tư kém

Sở KH-ĐT Kiên Giang cho biết: Năm 2007, tỉnh chỉ thu hút được  3 dự án đầu tư nước ngoài  với số vốn 13 triệu USD, chỉ đạt 10% chỉ tiêu đề ra, là năm có mức thu hút thấp nhất trong 5 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu do môi trường đầu tư còn bất cập. Cơ chế chính sách chưa theo kịp xu thế phát triển.

Trong năm 2007, có 4 dự án nước ngoài xin đầu tư vào đây với gần 1 tỷ USD nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn phải chờ. Do tiến độ cấp phép cho trên 200 dự án trong ngoài nước đăng ký đầu tư tại tỉnh quá chậm nên rất nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang địa bàn khác.

THẾ ĐẠT

Các tin, bài viết khác