Hà Nội

Kiên quyết hạ ngầm đường dây trên các tuyến phố chính

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 08, theo đó Hà Nội sẽ kiên quyết loại bỏ các đường dây đi nổi trong các khu đô thị đã có hệ thống tuynen, hào kỹ thuật trước ngày 30-6-2008.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án thuộc các ngành điện lực, bưu chính viễn thông, truyền hình cáp... phải xây dựng phương án hạ ngầm đồng bộ các đường dây theo danh mục các tuyến phố hạ ngầm giai đoạn 2007 – 2010 và tổ chức sắp xếp lại các đường dây theo quy định mới, hoàn thành thực hiện trên các tuyến phố thuộc 9 quận nội thành trước quý II-2009.

A.P.

Các tin, bài viết khác