Kiên trì với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững

Sáng 19-10, tại trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Kiên trì với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững ảnh 1 Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Ảnh: HẢI NGUYÊN

Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và một số tổ chức đảng trực thuộc để nắm tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra tháng 8-2022.

Theo đó, Đoàn kiểm tra số 548 ghi nhận: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức đảng được kiểm tra đã triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn; đạt được kết quả cơ bản trong việc thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chú trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá; xác định được điểm nghẽn, nút thắt để có giải pháp tháo gỡ đồng bộ, bố trí đủ nguồn lực thực hiện.

Quá trình thực hiện đã có những cách làm hay, sáng tạo như ở các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền.

Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị nêu 6 đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau; 3 đề xuất kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng toàn diện, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi công bố dự thảo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, lưu ý các vấn đề còn tồn tại, có giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo; thực hiện 6 kiến nghị của Đoàn kiểm tra để thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Cà Mau có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển. Do đó, tỉnh phải tập trung, dồn sức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục kiên trì và quyết liệt với mục tiêu phát triển Cà Mau nhanh, bền vững.

Tin cùng chuyên mục