Ký hợp đồng thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và Thái Bình

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) vừa ký kết hợp đồng EPC Dự án Hệ thống thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 & 106 giai đoạn 1.

Dự án Hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 & 106 là dự án đầu tiên đưa khí từ ngoài khơi, bể Sông Hồng, vào bờ, nhằm duy trì việc cung cấp khí cho khu công nghiệp Tiền Hải, đặc biệt là trong thời gian sản lượng khí từ các mỏ khí tự nhiên tại Tiền Hải như mỏ Tiền Hải, mỏ D14 và Đông Quan D đã sụt giảm, khiến cho sản xuất tại nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Hơn nữa, việc khai thác ngoài khơi và đưa khí vào bờ cũng là cơ sở quan trọng cho việc phát triển thị trường khí phía Bắc, đem đến cho người dân một nguồn nhiên liệu sạch, có giá cả cạnh tranh. Dự án Hệ thống thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 & 106 giai đoạn 1 sẽ cho một hệ thống chính, quan trọng đưa khí từ ngoài khơi, bể Sông Hồng, vào bờ cung cấp cho các hộ tiêu thụ công nghiệp tại Tiền Hải qua mạng lưới tuyến ống khí thấp áp và mở rộng cung cấp cho các hộ công nghiệp ở xa hơn bằng phương tiện chuyên dụng với sản phẩm khí CNG.

Hệ thống tuyến ống chính này ngoài việc thu gom và vận chuyển, phân phối khí từ các mỏ Thái Bình, Hàm Rồng còn có vai trò quan trọng như là hệ thống tuyến chính để kết nối với các mỏ tiềm năng trong tương lai.

S.Nâu

Các tin, bài viết khác