Ký hợp đồng tổng thầu xây lắp Nhà máy Thủy điện Hủa Na

Ngày 6-8-2009, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí) và Tổng Công ty Sông Đà đã ký Hợp đồng tổng thầu xây lắp Nhà máy Thủy điện Hủa Na tại Nghệ An có tổng công suất thiết kế 180MW, dự kiến sẽ phát điện vào năm 2012.

Công ty CP Thủy điện Hủa Na được thành lập ngày 16-5-2007 do hai cổ đông sáng lập là: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) và các cổ đông chiến lược là: Ngân hàng Quân đội (MB); Cty CP Tư vấn và Đầu tư tài chính; Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI; Ngân hàng TMCP Sài Gòn. 

Công ty CP Thủy điện Hủa Na được Chính phủ giao làm chủ đầu tư Dự án thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 3143/VPCP-CN ngày 8-6-2007 Văn phòng Chính phủ; Dự án thủy điện Hủa Na là một trong các dự án thuộc tổng sơ đồ phát triển điện 6. Tổng mức đầu tư (hiệu chỉnh tháng 6-2008): 4.864.000 triệu đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đảm bảo mục tiêu phát điện vào năm 2012, ngày 19-1-2006 Chính phủ đã có Văn bản số 129/TTg-CN cho phép dự án thủy điện Hủa Na thực hiện theo cơ chế 797 - 400.

Do dự án thủy điện có những đặc thù riêng, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tự nhiên như: Khí tượng thủy văn, địa chất; hơn nữa do điều kiện kỹ thuật của Dự án thủy điện Hủa Na là rất phức tạp, công suất của dự án là 180 MW nhưng khối lượng xây dựng rất lớn: Khối lượng bê tông 760 nghìn m3, hầm dẫn nước dài gần 4 km.

Với quyết tâm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, thực hiện chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, các cổ đông công ty đã thống nhất chỉ định tổ hợp nhà thầu Tổng Công ty Sông Đà - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam do Tổng Công ty Sông Đà đứng đầu Tổ hợp làm tổng thầu xây lắp dự án theo cơ chế 797 - 400 của Chính phủ. 

Đến nay trên công trường đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao giữa Ban điều hành Sông Đà và Ban điều hành của LILAMA. Tại công trường các nhà thầu tham gia thi công xây dựng dự án đã hoạt động nhịp nhàng dưới sự quản lý, điều hành của chủ đầu tư và ban điều hành của tổng thầu Sông Đà.

S.Nâu

Các tin, bài viết khác