“Lộc biển” trên gành đá

“Lộc biển” trên gành đá

Từ sáng sớm, những người phụ nữ ở làng biển xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) đã mang rổ xuống gành (ghềnh) đá để lấy rong mứt. Loại rong mứt này chỉ xuất hiện vào mùa đông, biển động. Vì thời gian thu hoạch ngắn nên rong mứt được ví như “lộc biển”.
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 1
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 2
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 3
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 4
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 5
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 6
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 7
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 8
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 9
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 10
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 11
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 12
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 13
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 14
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 15
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 16
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 17
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 18
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 19
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 20
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 21
“Lộc biển” trên gành đá ảnh 22