MasterCard đạt mức tăng trưởng hai con số

MasterCard Worldwide đã công bố mức tăng trưởng hai con số trong lĩnh vực các giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp  tại khu vực châu Á/Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi (APMEA).

Số thẻ doanh nghiệp phát hành đã tăng 25,6% và giá trị các giao dịch thẻ doanh nghiệp  tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009. MasterCard không ngừng đổi mới và cải tiến các giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp, như giảp pháp Thẻ mua hàng và Doanh nghiệp, giải pháp Quản lý Công tác Phí Doanh nghiêp CTS. Chi phí đi lại  và Giải Trí (T&E) là loại chi phí lớn thứ hai mà doanh nghiệp có thể kiểm soát được  và  chi phí cho các chuyến đi công tác chiếm phần lớn trong tổng số các chi phí T&E này.

Khả năng kiểm soát chi phí, lưu trữ dữ liệu được quản lý tốt và việc tuân thủ cao các chính sách chi phí doanh nghiệp là  các yếu tố then chốt để quyết định chọn lựa các giải pháp thanh toán doanh nghiệp.

C.Hiệp

Các tin, bài viết khác