Mật độ xây dựng tối đa có thể 90%

(12G).- Bộ Xây dựng cho biết, bộ này đang tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị ban hành Quy chuẩn Quy hoạch Xây dựng mới thay thế cho quy chuẩn cũ theo hướng mềm dẻo hơn để các địa phương dễ dàng vận dụng. Theo đó, mật độ xây dựng tối đa có thể tới 90%, tùy từng khu vực cụ thể.

Về nguyên tắc, bộ chấp thuận cho địa phương cấp phép xây dựng cho một số công trình cao tầng có mật độ xây dựng lớn hơn so với quy chuẩn cũ, nếu xét thấy phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đối với những dự án muốn áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài, người quyết định đầu tư phải tự tổ chức thẩm định và quyết định áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài như quy định tại Khoản 1, Điều 8 của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” do bộ ban hành năm 2005. Hồ sơ tiêu chuẩn nước ngoài phải gửi 1 bộ về Bộ Xây dựng để kiểm tra, giám sát.

Thụy Khuê

Các tin, bài viết khác