Máy chủ SPARC T4 của Oracle đạt được kết quả hiệu năng kỷ lục

Oracle đã công bố một loạt các kết quả kỷ lục và các kết quả lần đầu đạt được trong ngành trên các tải công việc kinh doanh quan trọng và theo các chuẩn đánh giá phổ biến.

Dòng máy chủ SPARC T4 mới được thiết kế cho mọi lớp ứng dụng trong doanh nghiệp và được trang bị bộ xử lý SPARC T4 có tốc độ đồng hồ cao hơn và bố trí lõi xử lý thông minh hơn, được tối ưu hóa để nâng cao cả thông lượng và năng lực xử lý đơn luồng.

Tất cả các chuẩn đánh giá sử dụng các hệ thống SPARC T4 mới được công bố với các cấu hình máy chủ 1-, 2- và 4 socket hoặc ở dưới dạng một mô-đun máy chủ phiến một socket và được thiết kế, tinh chỉnh nhằm hỗ trợ tuyệt vời cho các ứng dụng từ Oracle và từ các nhà cung cấp bên thứ ba…

Lưu Hiên

Các tin, bài viết khác