Mời tham dự giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” lần 2-2007

Ngay sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng (ngày 27-6-2007) đăng mục “Mời đăng ký tham dự Giải thưởng Doanh nghiệp xanh”, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã liên hệ muốn tìm hiểu thêm thông tin cũng như cách thức tham dự giải thưởng “Doanh nghiệp xanh”. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Ban tổ chức giải thưởng có phản hồi như sau: Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” do UBND TPHCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có những đóng góp, thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường nói riêng và nâng cao nhận thức cộng đồng cùng bảo vệ môi trường nói chung.

Vậy để tham gia giải thưởng, doanh nghiệp cần phải điền đầy đủ nội dung theo mẫu đơn đề nghị xét tặng giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” như sau:

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP XANH”LẦN 2 NĂM 2007
A/. Giới thiệu chung:
+ Tên Doanh nghiệp: …………………………………………..........................
+ Giấy phép kinh doanh: ……………………………………….......................
+ Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………….................
+ Điện thoại:……………………….Fax………………………Email………………….....
+ Người lãnh đạo:……………………………………Điện thoại ………………Fax… ........… Email………….........
+ Địa điểm hoạt động:………………………………………………………………
+ Ngành nghề hoạt động:………………………………………………………………………..………
B/ Thành tích bảo vệ môi trường đã được công nhận:
+ Giấy nghiệm thu môi trường (nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải, khí thải…)
+ Các chứng chỉ, chứng nhận liên quan quản lý chất lượng, quản lý môi trường:
ISO 9000, ISO 14001…
C/ Cam kết:
Chúng tôi xin cam kết: * Những điều đã được giải trình trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật. * Tuân thủ hoàn toàn các điều lệ và quy định của Giải thưởng “ Doanh nghiệp xanh”

Lãnh đạo doanh nghiệp
(Ký tên)

Hồ sơ đính kèm: - Báo cáo kết quả, thành tích trong công tác bảo vệ môi trường (04 bộ)
- 02 bản CD hình ảnh liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp và công tác bảo vệ
môi trường đã thực hiện.
 

Nội dung
BÁO CÁO KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Áp dụng đối với các đối tượng là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ… CỦA DOANH NGHIỆP

- Giới thiệu chung về doanh nghiệp
- Liệt kê các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (công nghệ, quy mô,……)
- Các nguồn ô nhiễm phát sinh trong hoat động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ….của doanh nghiệp
CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU CÁC KẾT QUẢ VÀ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Mô tả về công nghệ của các công trình xử lý chất thải, giải trình về các thành tích đạt được trong công tác bảo vệ môi trường………)
(trình bày theo thứ tự đính kèm)
1. Có hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
2. Có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
3. Có biện pháp giảm thiểu và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí thải, hơi, khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động.
4. Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là đối với cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ, chất dễ gây cháy, nổ.
5. Thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ; chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; nộp phí bảo vệ môi trường.
6. Có chính sách quản lý sản phẩm trong suốt quá trình tồn tại của chúng và quản lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tái chế, tái sử dụng chất thải; sản phẩm thân thiện với môi trường.
7. Áp dụng thành công và được cấp chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường.
8. Thực hiện tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, nhiên liệu, lượng nước sử dụng.
9. Tham gia và có đóng góp tích cực các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường công cộng.
CHƯƠNG III
CAM KẾT
Chúng tôi xin cam kết:
- Những điều đã được giải trình trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật.
- Tuân thủ hoàn toàn các điều lệ và quy định của Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” lần II-2007.
- Không bị cộng đồng dân cư nơi thực hiện sản xuất, dịch vụ khiếu nại về ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động trong năm 2007.
PHỤ LỤC
- Các hình ảnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và công tác bảo vệ môi trường đã thực hiện.
- Các văn bản, chứng nhận liên quan đến quản lý chất lượng và công tác bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo ký tên, đóng dấu

Nội dung
BÁO CÁO KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Áp dụng đối với các đối tượng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung)
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ … CỦA DOANH NGHIỆP
- Giới thiệu chung về doanh nghiệp
- Liệt kê các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (công nghệ, quy mô, ……)
- Các nguồn ô nhiễm phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ….của doanh nghiệp
CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU CÁC KẾT QUẢ VÀ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Mô tả về công nghệ của các công trình xử lý chất thải, giải trình về các thành tích đạt được trong công tác bảo vệ môi trường………)
(trình bày theo thứ tự đính kèm)
1. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt
2. Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
3. Có đầy đủ thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.
4. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên.
5. Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động.
6. Có hệ thống quan trắc môi trường.
7. Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
8. Áp dụng thành công và được cấp chứng chỉ ISO 14001 về quản lý môi trường.
9. Tham gia và có đóng góp tích cực các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, bảo vệ môi trường công cộng.
CHƯƠNG III
CAM KẾT
Chúng tôi xin cam kết:
- Những điều đã được giải trình trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật.
- Tuân thủ hoàn toàn các điều lệ và quy định của Giải thưởng “ Doanh nghiệp Xanh” lần II-2007.
- Không bị cộng đồng dân cư nơi thực hiện sản xuất, dịch vụ khiếu nại về ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động trong năm 2007.
PHỤ LỤC: - Các hình ảnh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và công tác bảo vệ môi trường đã thực hiện. - Các văn bản, chứng nhận liên quan đến quản lý chất lượng và công tác bảo vệ môi trường.
 

Lãnh đạo ký tên, đóng dấu

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM
ĐC: 63 Lý Tự Trọng, quận 1 TPHCM. ĐT: (08) 8221869 – gặp A.Dương – 0958.810.818
Hoặc liên hệ Ái Vân. ĐT: 0918.470.357 để biết thêm chi tiết.

Các tin, bài viết khác