Thủ Đức, TPHCM

Một số dự án có dấu hiệu sang nhượng

Ngày 17-5, Ban Pháp chế HĐND TPHCM đã làm việc với với quận Thủ Đức về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất phục vụ dự án. Từ năm 2001 đến nay, quận Thủ Đức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 57 dự án, tổng diện tích phải giải tỏa khoảng 550 ha.

Tuy nhiên, đến nay các dự án xây dựng nhà tái định cư trên địa bàn vẫn còn trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ. UBND quận Thủ Đức thừa nhận thiếu sót trong việc bố trí nhà tái định cư cho những hộ bị giải tỏa trắng.

Theo thống kê, tổng số hộ có nhu cầu tái định cư hiện nay là 1.759 hộ. Theo Phó chủ tịch UBND quận Lê Văn Lộc, một số dự án đã có quyết định thu hồi đất nhiều năm nhưng tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng rất chậm, thậm chí một số dự án có dấu hiệu sang nhượng.

H.V - M.Hg
 

Các tin, bài viết khác